Witryny na świecie

Linki BayeraNowy produkt dla psów - Profender Tabletki

Wprowadzamy na rynek nowy preparat do odrobaczania psów - Profender Tabletki

Profender Tabletki

W październiku 2009 wprowadziliśmy na rynek nowy preparat do odrobaczania psów Profender Tabletki. Jesteśmy przekonani, że produkt ten wniesie nową jakość w odrobaczaniu psów. Przede wszystkim jest to pierwszy preparat do odrobaczania, który zwalcza larwy pasożytów. Ma to ogromne znaczenie w przypadku np. Toxocara canis, najbardziej rozpowszechnionego pasożyta.

Także na szczególne podkreślenie zasługuje fakt wysokiej skuteczności preparatu i to przy jednokrotnym podaniu. Mamy tu na myśli zwłaszcza zwalczanie włosogłówek i tęgoryjców, co wymaga często wielokrotnego podania dostępnych leków i nie zawsze gwarantuje oczekiwaną skuteczność. Zapraszamy zatem do zapoznania się z nowym lekiem.

Więcej informacji o produkcie : Profender Tabletki.

Wyszukiwarka produktów

Informacje o naszych produktach