Witryny na świecie

Linki BayeraProfender, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu dla psów

Nazwa weterynaryjengo produktu leczniczego: Profender, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu dla psów

Skład

Każda tabletka preparatu Profender zawiera:
 

Emodepsyd

Prazikwantel

Profender tabletki dla małych psów

3 mg

15 mg

Profender tabletki dla średnich psów

10 mg

50 mg

Profender tabletki dla dużych psów

30 mg

150 mg

Zastosowanie

Zwalczanie lub zapobieganie mieszanym inwazjom pasożytniczym u psów powodowanym przez następujące gatunki pasożytów:

Robaki obłe (nicienie)
Toxocara canis (postaci dojrzałe, niedojrzałe, larwy L4 i L3)
Toxascaris leonina (postaci dojrzałe, niedojrzałe i larwy L4)
Ancylostoma caninum (postaci dojrzałe i niedojrzałe)
Uncinaria stenocephala (postaci dojrzałe i niedojrzałe)
Trichuris vulpis (postaci dojrzałe i niedojrzałe)

Robaki płaskie (tasiemce)
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Echinococcus multilocularis (postaci dojrzałe i niedojrzałe)
Echinococcus granulosus (postaci dojrzałe i niedojrzałe)

Przeciwwskazania

Nie stosować u szczeniąt poniżej 12 tygodnia życia lub ważących poniżej 1 kg.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Efekty niepożądane

Nie obserwowano.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

Dawkowanie

Do podawania doustnego u psów od 12 tygodnia życia i co najmniej 1 kg wagi.
Profender należy podawać z zachowaniem minimalnej dawki 1 mg/kg masy ciała emodepsydu oraz 5 mg/kg masy ciała prazikwantelu, zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą dawkowania.
Jednokrotne podanie jako cała kuracja jest skuteczne.

 

Masa ciała
kg)
Ilość tabletek Profendera dla
Małe psy
1= 3 kg
Średnie psy
1 = 10 kg
Duże psy
1 = 30 kg

1

–  1,5

½    

> 1,5

–  3

1    

> 3

–  4,5

   

> 4,5

–  6

2    

> 6

–  10

  1  

> 10

–  15

   

> 15

–  20

  2  

> 20

–  30

    1

> 30

–  45

   

> 45

–  60

    2

Sposób dawkowania

Tabletki preparatu Profender posiadają aromat mięsa i psy zwykle przyjmują je bez żadnego jedzenia. Podawać jedynie psom nie nakarmionym. Na przykład, jeśli pies ma być poddany kuracji rano zaleca się całonocną głodówkę. Jedzenie można podać 4 godziny po kuracji.

Okres karencji

nie dotyczy

Specjalne środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią. Nie używać po terminie ważności podanym na blistrze lub na pudełku. Podawać jedynie psom nie nakarmionym. Na przykład, jeśli pies ma być poddany kuracji rano zaleca się całonocną głodówkę. Jedzenie można podać 4 godziny po kuracji. Bezpieczeństwo tego produktu nie było badane u samic będących w okresie ciąży lub laktacji czy zwierząt będących w okresie rozrodczym. Dlatego u tych zwierząt nie zaleca się jego stosowania. Nie badano stosowania produktu u psów wyniszczonych ani u osobników o poważnie upośledzonej funkcji nerek bądź wątroby. Dlatego, produkt ten powinien być stosowany u takich zwierząt jedynie po ocenie bilansu korzyści do ryzyka przeprowadzonej przez lekarza weterynarii. Niekiedy, po podaniu produktu w nadmiernej dawce, do 5 razy wyższej od zalecanej, obserwowano przemijające objawy drżenia mięśni, ataksji oraz depresji. U psów z mutacją genu MDR-1 – rasy Collie, margines bezpieczeństwa jest niższy niż w typowej populacji psów z okazjonalnie obserwowanym łagodnym, przemijającym drżeniem mięśni i/lub ataksji po podaniu dawki dwukrotnie wyższej od zalecanej. Objawy ustępowały samoistnie bez żadnego leczenia. Karmienie może zwiększyć częstość oraz nasilić objawy przedawkowania i okazjonalnie mogą wystąpić wymioty. Specyficzna odtrutka nie jest znana. Na skutek częstego, powtarzanego używania preparatów z jakiejkolwiek grupy środków przeciwrobaczych może dojść do wykształcenia się oporności pasożytów na środki należące do danej grupy. W przypadku inwazji D. caninum należy wziąć pod uwagę jednoczesne zwalczanie żywicieli pośrednich takich jak pchły i wszy w celu zapobieżenia reinwazji. Emodepsyd jest substratem P-glikoproteiny. Jednoczesne podawanie innych leków, które są substratami bądź inhibitorami P-glikoproteiny (na przykład: iwermektyna i inne makrocykliczne laktony o działaniu przeciwpasożytniczym, erytromycyna, prednizolon i cyklosporyna) może prowadzić do wystąpienia farmakokinetycznych interakcji. Potencjalne skutki kliniczne takich interakcji nie były przedmiotem badań. Dla osoby podającej: Z uwagi na względy higieniczne, po podaniu psu tabletek należy umyć ręce. W sytuacji przypadkowego połknięcia, szczególnie w przypadku dzieci, należy zwrócić się o poradę medyczną pokazując lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę. Echinokokoza stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Echinokokoza podlega obowiązkowi zgłoszenia światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), w celu uzyskania informacji dotyczących odpowiednich zasad leczenia, jego kontynuacji i zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, należy skontaktować się z odpowiednimi jednostkami medycznymi.

Numer pozwolenia

EU/2/05/054/018-031

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo w ulotce produktowej umieszczonej w module "Załączniki" (prawa kolumna)

Wyszukiwarka produktów

Informacje o naszych produktach