Bayer Animal Health's Complaint Management System

Wybierz rodzaj zgłoszenia

Reklamacja Techniczna

Przykłady:
- Brak produktu w opakowaniu
- Uszkodzona obroża

Działanie Niepożądane

Przykłady:
- Reakcje skórne w miejscu aplikacji
- Brak skuteczności działania