Formularz Reklamacji Technicznej

Pola oznaczone gwiazdką * są polami obowiązkowymi

Dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia

Informacje o produkcie

Informacje o pochodzeniu

Załączniki

Uwaga:
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie reklamowanego produktu na poniższy adres z dopiskiem REKLAMACJA NR ..... (tu należy powołać się na numer reklamacji, który otrzymają Państwo w mailu powiadamiającym o złożeniu reklamacji): BAYER sp. z o.o., DZIAŁ WETERYNARII, AL. JEROZOLIMSKIE 158, 02-326 WARSZAWA.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bayer Sp. z o.o. w celu zgłoszenia działania niepożądanego lub reklamacji jakościowej. Administratorem danych jest Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem 02-326 warszawa, Al. Jerozolimskie 158. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. *

Zabezpieczenie antyspamowe